Cel: Szwajcaria

by Stephen P. Halbrook

Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003